Activitats

A la Residència Passeig Prim desenvolupem un conjunt de tallers i activitats dissenyades per treballar i mantenir la capacitat física i les funcions cognitives dels nostres residents, a més de preservar la seva capacitat per realitzar les activitats de la vida diària. Les nostres activitats es classifiquen en 5 grans blocs: àrea física, àrea cognitiva, àrea funcional , area emocional i àrea social i lúdica.

Els tallers i les activitats, que sempre estan dirigits per professionals i adaptats a les necessitats i les característiques de cada resident, busquen potenciar totes aquestes àrees i promoure el seu benestar integral.

Les activitats es desenvolupen en diferents espais que la residència disposa per a la seva realització. La sala de fisioteràpia i rehabilitació també fa la funció de gimnàs.