Equip

A la Residència Passeig Prim som accessibles i totalment transparents, per això si vols contactar amb algú de nosaltres, només cal que segueixis l’enllaç.

Oscar Llurba

Director Tècnic

Responsable de la relació amb l’administració i verificació del compliment de la normativa.

Ignasi Basora

Gerent

Atenció als residents, famílies i treballadors. Coordinació dels professionals del centre.
Control de la facturació mensual dels residents i proveïdors.

Agustí Pont

Director de manteniment

Coordinació dels industrials del centre. Responsable d'obres i manteniments.

Cecilia Ana Gavril

Psicòloga i terapeuta ocupacional

Afavorir el manteniment de l’autonomia, competències i qualitat de vida dels residents, el control de símptomes afectius i conductuals associats.

lBlanca Navarro

Treballadora Social

Vetllar pel benestar del resident al centre, detectant i solucionant les necessitats que li puguin sorgir, conjuntament amb una comunicació contínua amb les famílies. Realització dels tràmits i seguiments posteriors de possibles ajudes econòmiques.

Javier Alejandro Sánchez

Metge

Atenció sanitària assistencial als residents, tant en processos aguts com a crònics. Control de visites a especialistes, de fàrmacs i dietes segons les patologies.

Esther Server

Responsable higiènica sanitaria

Coordinació del personal assistencial del centre. Atenció sanitària i cura dels residents en general. Gestió de fàrmacs amb el CAP i la farmàcia, administració i control de medicació directa dels residents. Planificació de visites mèdiques i petició de transport sanitari. Atenció directa a les famílies per a consultes sobre l’estat de salut del resident.

Marta Pont

DUI

Coordinació dels professionals del centre. Revisió i creació de protocols. Responsable de qualitat del centre.

Jordi Soronellas

Fisioterapeuta

Valoració i tractament de patologies agudes i cròniques. Coordinació amb l’equip gerocultor en el treball de prevenció de caigudes. Gestió de les ajudes tècniques necessàries: valoració de la necessitat, tramitació de la prescripció de l’ajuda a la seguretat social i gestió de la comanda. Promocionar l’autonomia dels residents en les activitats de la vida diària.

Luis Màrques

Fisioterapeuta

Valoració i tractament de patologies agudes i cròniques. Coordinació amb l’equip gerocultor en el treball de prevenció de caigudes. Gestió de les ajudes tècniques necessàries: valoració de la necessitat, tramitació de la prescripció de l’ajuda a la seguretat social i gestió de la comanda. Promocionar l’autonomia dels residents en les activitats de la vida diària.

Cori Sánchez

Governanta

Vetllar pel benestar del resident al centre, detectant i solucionant les necessitats que li puguin sorgir. Coordinació dels professionals de neteja i desinfecció del centre. Responsable del control de la bugaderia interna i externa del centre.