Qui Som

La Residència Passeig Prim és una residència familiar, ubicada a prop del centre de la nostra ciutat, i situada en l’històric edifici de l’antiga Clínica Misericòrdia. Aquesta localització permet als residents una integració en l’entorn humà i comercial de la ciutat, evitant la desconnexió del seu entorn familiar i social. Actualment, el nostre centre ofereix 56 places residencials, tant públiques com privades, i compta amb servei de centre de dia. Per tant, gràcies a la capacitat i voluntat del personal oferim un tracte proper i personalitzat. La missió de la nostra residència és la cura dels nostres usuaris de manera integral i individualitzada, treballant les necessitats de cada resident des d’una visió interdisciplinària amb un equip de treball qualificat. La nostra prioritat és mantenir l’autonomia de les persones, la seva socialització i vetllar per a que gaudeixin d’una atenció de qualitat en aquesta etapa de la seva vida. Quan una família pren la decisió d’ingressar a un ser estimat en una residència, és sens dubte una decisió difícil de prendre. Es barregen els sentiments i el desconeixement de què podem esperar d’una residència. Per aquest motiu considerem important bastir unes relacions des de la confiança mútua i la professionalitat. Entenem que l’adaptació del resident al centre ha de ser bidireccional i és un procés flexible i adaptat a cada cas. Ells s’han d’adaptar als nous espais i companys i nosaltres als nous membres, buscant l’equilibri per a que aquest procés es produeix el més planer possible. Prioritzem la llibertat del resident a escollir, sempre que sigui possible, tot adaptant de manera individualitzada les seves necessitats a les del centre. Em aquest sentit l’equip humà de Residència Passeig Prim compta amb professionals titulats i qualificats per a cada funció. Persones que treballen per a les persones. Un treball basat en els models d’atenció, organització, qualitat i gestió.

Politica de qualitat

A la Residència Passeig Prim considerem que les idees no viuen sense organització. Per això disposem d’una unitat de gestió , encarregada de vetllar pel compliment de tots els protocols de seguretat, excel·lència i servei.